Szamba betonowe TOP informacji na temat

szamba betonowe

Szamba betonowe

Jeśli dom wybudowany jest tam, gdzie nie ma kanalizacji, jednym ze sposobów zagospodarowania ścieków staje się budowa szamba, czyli szczelnego zbiornika na ścieki. Jego wykonanie i podłączenie to inwestycyjni tańsze rozwiązanie niż budowa przydomowej oczyszczalni, a koszty inwestycji są podobne do wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Większą część kosztów budowy i podłączenia się do szamba stanowi kupno szczelnego zbiornika na ścieki. Może być on wykonany z żelbetu lub tworzyw sztucznych. Pojemność zbiornika powinna być dobrana do liczby mieszkańców i ilości produkowanych ścieków. Przyjmuje się, że jedna osoba produkuje ich ok. 150 l na dobę. Szamba betonowe są dostępne w wielu objętościach od 4 000 L do nawet 20 000 L.

Dla kogo

Szambo okazuje się rozwiązaniem komfortowym, jeśli w bliskiej przyszłości będzie można podłączyć się do kanalizacji miejskiej. Czasami jest to również jedyne rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy:

  •  ścieków jest za mało, żeby budowa własnej oczyszczalni się opłacała;
  •  powierzchnia działki jest za mała, aby zmieścić na niej oczyszczalnię z drenażem rozsączającym lub w pobliżu nie ma odbiornika oczyszczonych ścieków;
  •  poziom wód gruntowych jest za wysoki, aby można było oczyszczone w oczyszczalni ścieki rozsączyć do gruntu, a inne rozwiązania są zbyt drogie w inwestycji.

Lokalizacja

Uwaga! Budując szambo, trzeba zachować minimalne odległości od granicy działki, domu i ujęcia wody. Powinno ono znajdować się w odległości:

  •  2 m od drogi i granicy sąsiedniej działki;
  •  5 m od okien i drzwi domu;
  •  15 m od studni.

szamba betonoweWybierając lokalizację szamba, warto też zwrócić uwagę na to, aby można było łatwo do niego podjechać wozem asenizacyjnym.

To przepisy prawne wyznaczają, na jakie zbiorniki na nieczystości należy się decydować. Po pierwsze muszą być bezodpływowe, a po drugie posiadać certyfikaty Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Wymagania te spełniają szamba betonowe i plastikowe. Jednak po dokładnym zbadaniu ich właściwości można przekonać się, że lepsze rozwiązanie stanowią Szambo betonowe. Szamba betonowe same z siebie są pewniejszym rozwiązaniem. Są szczelne i odporne na warunki zewnętrzne.

Zapisz

Zapisz